kerekbilincsÉrdemes a járműnyilvántartásnál bejelenteni az elérhetőségünket is. Telefonszámot, vagy email címet.
Ugyanis ha rossz helyen állunk, és kerékbilincset kapnánk, előtte a közterület felügyelőnek kötelezően értesíteni kell az üzemben tartót az intézkedésről, és akkor 15 perc rendelkezésünkre áll, hogy a helyszínre siessünk. Ha nincs elérhetőségünk regisztrálva, akkor nem tudnak értesíteni. Még több információ az alábbi cikkben….

 

A járművek szabálytalan megállása és várakozása esetén a közterület felügyelő a gépjárműre kerékbilincset helyezhet el.
Ennek azonban feltételei, és szabályai vannak.
Nem bilincselhető le:
-a mozgáskorlátozott személy (vagy az őt szállító személy) járműve, ha a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött szabályosan elhelyezték.
-a tűzcsapnál álló jármű,
-út menti ingatlan autóbehajtójánál hagyott jármű.
A kerékbilincselés szabályai
-A kerékbilincset a jármű azon kerekére kell felszerelni, amelyik oldalon a jármű vezetője a kormánykerék mögé ül.
-A kerékbilincselésről a közterület-felügyelet köteles megfelelő tájékoztatást adni az érintettnek. Bilincseléskor a jármű szélvédőjére és a kormánykerék felőli ajtóra, vagy ha ez nem lehetséges, jól látható módon a járműre a kerékbilincs felszerelésére történő tájékoztatást kell elhelyezni!

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell:
-a felügyelet megnevezését, székhelyét
-telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, ahol az intézkedés megszüntetése kezdeményezhető
-az intézkedés időpontját
-az intézkedés okát a jogalap megjelölésével
-a figyelmeztetést, hogy a kerékbilincs leszerelése előtt, a jármű sérülése nélkül nem helyezhető üzembe
– az intézkedés költségét, a befizetésének és igazolásának módját
-figyelmeztetést, hogy a jármű rögzítése csak az intézkedés költségének megfizetése után szüntethető meg
-a jármű elszállítására és értékesíthetőségére történő figyelmeztetést, a felvétel készítésére vonatkozó tájékoztatást
– az intézkedő felügyelő azonosító adatait és aláírását.

Meg kell kísérelni az üzemben tartó értesítését!
Ha a nyilvántartás tartalmazza az üzemben tartó telefonszámát, vagy email címét (lehet választani), akkor egy alkalommal meg kell kísérelni az üzemben tartó értesítését az intézkedés megkezdéséről. Ha az üzemben tartó az értesítésre adott válaszában jelzi, hogy tizenöt percen belül a helyszínre érkezik, és a járművet eltávolítja, akkor az intézkedést fel kell függeszteni, ha azonban ez idő alatt nem jelentkezik az intézkedést folytatni kell.
Ha a gépjármű használója tizenöt percen belül a helyszínre érkezik, akkor a kerékbilincselés csökkentett díjat sem kell megfizetnie.

Az intézkedést akkor is meg kell szüntetni, vagy félbe kell szakítani, ha a jármű használója előzetes értesítés nélkül ugyan, de az intézkedés közben visszaérkezik a gépjárműhez, és vállalja, hogy a kerékbilincs csökkentett költséget megtéríti, a szabálytalanságot pedig megszünteti.
Ha viszont csak akkor érkezik vissza a gépjárműhez, amikor a közterület felügyelet befejezte intézkedését, és csak a tájékoztatóból értesül a teendőkről, akkor mihamarabb be kell fizetni a kerékbilincs költségét, mivel a bilincs eltávolítására csak a költség megfizetése és ennek igazolása után kerülhet sor.

Az jármű rögzítésének megszüntetését a bejelentéstől számított két órán belül kell lehetővé tenni. Amennyiben a közterület felügyelet a bejelentést követő két órán belül nem távolíttatja el a kerékbilincset, e határidőt harminc perccel túllépi, a gépjármű használójának csak a csökkentett költséget kell megfizetnie. Amennyiben a kerékbilincs levételére jogosult fenti határidőt egy órával lépi túl, a költséget a felügyelet köteles visszatéríteni.
Ha az intézkedéstől számított negyvennyolc órán belül nem kéri a jármű rögzítésének megszüntetését, a felügyelő a szabálytalan megállás és várakozás megszüntetése érdekében a járművet a kijelölt, megfelelően őrzött tároló helyre szállíthatja.
Ebben az esetben mind a kerékbilincselés, mind az elszállítás költségét meg kell fizetnie az üzembentartónak.

 

kerekbilincs2

Amennyiben valaki sérelmezi a közterület felügyelő intézkedését, úgy panaszt terjeszthet elő.
Ha a panasz előterjesztője az őt ért jogsérelemről később szerzett tudomást, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon, de legkésőbb az intézkedéstől számított három hónapon belül lehet előterjeszteni. A rendőrség a panaszról a beérkezéstől számított tíz munkanapon belül dönt.

 

2015.08.28.


Comments are closed.