Talált tárgyak kezelése!
A talált dolgok tekintetében követendő eljárásról szóló módosított 18/1960.(IV.13.) Korm. rendelet értelmében a találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc nap alatt a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, vagy más átvételre jogosult személynek átadni, vagy a települési önkormányzat jegyzőjének beszolgáltatni.A személyi tulajdon szokásos tárgyai körébe tartozó dolognak a jegyzőhöz való beszolgáltatásakor a találó nyilatkozni köteles arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára, amiről a jegyző igazolást ad ki.

A talált dolog tulajdonosának megállapítását követően a jegyző a dolgot haladéktalanul átadja a jogosultnak. Amennyiben a dolog jogosultjának személye nem állapítható meg, a jegyző a beszolgáltatástól számított három hónapon át a dolgot megőrzi, ez idő alatt nem jelentkezik senki a dologért, a találónak – ha erre a beszolgáltatáskor igényt tartott – a dolgot ki kell adni.

A találó a neki kiadott dolgot állagának sérelme nélkül használhatja, azonban nem idegenítheti el, nem terhelheti meg és használatát másnak nem engedheti át. Ha a jogosult a találástól számított egy éven belül sem a jegyzőnél, sem a találónál nem jelentkezik, a találó a neki kiadott dolog tulajdonjogát megszerzi. A tulajdonjog megszerzésével harmadik személynek a dolgot terhelő jogai megszűnnek.

Ha a jogosult a dologért a beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkezett és a találó a beszolgáltatáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a jegyző a talált dolgot értékesíti.

A közönség számára nyitva álló hivatali, vállalati, vagy más épületben vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközön talált dolgot a találó köteles a hivatal vagy vállalat alkalmazottjának azonnal átadni. Az ilyen dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt. Ilyen esetben, amennyiben a jogosult a dologért nem jelentkezik, a jegyző azt értékesíti.

Forrás: miskolc.hu

Comments are closed.