Parkolás,megállás motorkerékpárral

Járdán motorral megállni akkor szabad, ha legalább 1,5 métert szabadon hagyunk.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, a közúti közlekedés szabályairól: (KRESZ)

40. § Megállás

(8)
A járdán – részben vagy teljes terjedelemben – csak akkor szabad megállni, ha
a) azt jelzőtábla vagy útburkolati jel megengedi,
b) a jármű a járda szélességének legfeljebb a felét foglalja el,
c) a járdán a gyalogosok közlekedésére legalább 1,5 méter szabadon marad, és
d) a jármű tengelyterhelése az 1000 kg-ot nem haladja meg.

(9) A járdán a mozgáskorlátozott személy (illetőleg az őt szállító jármű vezetője) járművével, a betegszállító gépjármű, a kerékpár, a kétkerekű segédmotoros kerékpár és a kétkerekű motorkerékpár a (8) bekezdésben említett egyéb feltételek fennállása esetén akkor is megállhat, ha a megállást jelzőtábla vagy útburkolati jel nem engedi meg!

Tehát autóval csak akkor állhatunk meg járdán, ha a (8) bekezdés minden pontja teljesül. De motorral akkor is megállhatunk, ha csak a b) c) és d) pontok igazak. A d) el is hagyható, mivel egy motor biztos 1000 kg alatt van. Ha viszont a c) pont teljesül, akkor mindenképpen b) is igaz lesz. Hiszen az nem lehet, hogy egy vékony motor a járda több mint felét elfoglalja, de mégis 1,5 méter marad szabadon. Ehhez minimum 1,5 méter széles motor kellene.

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, a közúti közlekedés szabályairól: (KRESZ)

41. § Várakozás

(1) A 40. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a várakozásra is.

(2) Tilos várakozni [a 40. § (5) bekezdésében említetteken túlmenően]:
a) a három külön úttesttel rendelkező út középső úttestjén;
b) lakott területen kívül főútvonal úttestjén;
c) ahol a jármű az út menti ingatlanra való behajtást akadályozhatja;
d) ahol a jármű szabályosan várakozó másik jármű megközelítését vagy elindulását akadályozhatja;
e) az úttesten ott, ahol a járdán a megállás megengedett.

Tehát ha nem zavarjuk a többieket az elindulásban, vagy a saját telkére behajtásban, várakozni is szabad a járdán. (Ha megmarad a 1,5 méter.)
Sokan azt hiszik, hogy rendszámos nagymotorral már nem szabad járdán parkolni. Ez tévedés, hiszen a motorkerékpár is parkolhat járdán, ha kétkerekű.
Érdekes, hogy a 41. § (2) e) alapján, ha a járdán van elég hely, tilos az úttesten parkolni.

Talán még fontosabb, hogy mi van fizetőparkoló esetén.
A parkoló őröket biztos irritálja a járdán várakozó motor. A KRESZ alapján, viszont ekkor is parkolhatunk a járdán, csak az a kérdés, ezért is kell-e fizetni.
Erről a KRESZ-ben nem írnak,de a törvényben igen.

Van itt egy kis információ erről is:
Parkolási díjfizetés motorkerékpárra.2010 július 10-én hozta meg a törvényt a kormány,ami kimondja,hogy a kétkerekű motorkerékpárok számára nem kell parkolási díjat fizetni az állami,önkormányzati tulajdonú parkolóhelyeken az egész ország területén!
Az,hogy önkormányzat üzemelteti-e a parkolót vagy bt.,vagy magánszemély az lényegtelen.
A törvény betartása minden önkormányzat és üzemeltető számára kötelező!

Íme a jogszabály:

2010.évi XLVII.törvény
a közterületi parkolás jogi feltételeinek megteremtése érdekében a közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.törvény…..a 2.§(1) a Kkt.a következő 15/A-15/E.ponttal egészül ki:
15/A§(1) A helyi önkormányzat(fővárosban: a fővárosi önkormányzat)rendeletében a helyi közutakon,a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánúton,valamint tereken,parkokban és egyéb közterületeken-forgalomszervezési,valamint a 13.§ (2) bekezdésében meghatározott indokok alapján ,az e törvényben meghatározott keretek között ki jelölhet olyan várakozási övezetet ,illetve várakozási övezeten kívül eső olyan várakozó helyet(a továbbiakban együtt :várakozási terület),amelynek a három vagy annál több kerekű járművel történő,várakozás célú használatáért várakozási díjat kell fizetni.

Tehát ebből látható,hogy csak a három vagy több kerekű járművekre kell parkolási díjat fizetni! 


Comments are closed.