A lakossági ügyfelek számára a bankoknál az ingyenes készpénzfelvétel lehetővé vált 2014.februártól. Erről viszont nyilatkozatot kell tenniük arra vonatkozóan, hogy élni kívánnak ezzel a lehetőséggel.
A módosított jogszabály: 
„a fogyasztó jogosult a fizetési számláról legalább az adott naptári hónapban első két alkalommal forintban teljesített a) készpénzkifizetés vagy b) Magyarországon elhelyezett automata bankjegykiadó gépből készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzfelvétel együttes összegének százötvenezer forintot meg nem haladó részét a pénzforgalmi szolgáltatói díjtól és költségtől mentesen igénybe venni.”
Így tehát a 150.000 forinton felüli összegre a pénzintézet már díjat számíthat fel.
Jogosultak igénybe venni ezt a szolgáltatást, akik a 16. életévüket betöltötték és magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és a bankhoz az igénybevételre vonatkozó nyilatkozatot megtették.Ezt a nyilatkozatot a bankok részére kell benyújtani személyesen, vagy interneten keresztül netbank hozzáféréssel.
Ha valaki több számlával rendelkezik, akkor ki kell választania azt az egyet, melyre a díjmentes fenti szolgáltatást igénybe kívánja venni. Aki több számláját is megjelöli a jogosultságra a bank jogosulttá válik a költségeket egy összegben visszakövetelni.
Az adott hónap 20. napjáig megtett nyilatkozat alapján a következő naptári hónap első napjától vehető igénybe a díjmentes készpénzfelvétel.Az a fogyasztó, aki nem tesz nyilatkozatot, az nem jogosult a fenti szolgáltatásra!

Comments are closed.