Sebességhatárok:

Az egyes járművekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni! 

Személygépkocsivalmotorkerékpárral, 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival:

 •  autópályán 130 km/óra,
 •  autóúton 110 km/óra,
 • lakott területen kívül egyéb úton 90 km/óra,
 • lakott területen 50 km/óra,

a külön jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő autóbusszal:

 • autópályán 100 km/óra,
 • lakott területen kívül, egyéb úton 70 km/óra,
 • lakott területen 50 km/óra,

Egyéb gépjárművel – kivéve teherszállításra kialakított motoros triciklit -, valamint gépjárműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel:

 • autópályán 80 km/óra,
 • lakott területen kívül egyéb úton 70 km/óra,
 • lakott területen 50 km/óra,

Villamossal:

 • 50 km/óra,

Teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott járművet vontató gépjárművel, segédmotoros kerékpárral:

 • lakott területen kerékpárral 40 km/óra,

 

Lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot visel és utast nem szállít:

 • 50 km/óra,

Lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot nem visel:

 • 40 km/óra,

hólánccal felszerelt gépjárművel:

 • 50 km/óra,

Kerékpárúton közlekedő járművel:

 • 30 km/óra,

Gyalog- és kerékpárúton közlekedő járművel:

 • 20 km/óra,

Mezőgazdasági vontatóval, valamint mezőgazdasági vontatóból és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel:

 • 40 km/óra,

Lassú járművel, valamint lassú járműből és pótkocsiból álló járműszerelvénnyel:

 • 25 km/óra,

Olyan járművel, amelynek kerekei fúvott gumiabronccsal felszerelve nincsenek:

 • 20 km/óra,

Pótkocsinak nem minősülő fék nélküli vontatmányt (mezőgazdasági vagy ipari munkagépet) vontató mezőgazdasági vontatóval és lassú járművel:

 • 15 km/óra.

Ha a „Sebességkorlátozás” jelzőtábla lakott területen 50 km/óránál, lakott területen kívül 90 km/óránál nagyobb sebességet jelez, személygépkocsival, motorkerékpárral és a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival legfeljebb a jelzőtáblán megjelölt sebességgel szabad közlekedni.

Olyan járművel, amelynek megengedett legnagyobb sebességét a műszaki megvizsgálás során az (1) bekezdésben foglaltaknál alacsonyabban állapították meg és ezt a jármű forgalmi engedélyébe (igazolólapjába) bejegyezték, legfeljebb a megállapított sebességgel szabad közlekedni.

A jármű sebességét az (1)-(3) bekezdésben említett sebességhatárokon belül úgy kell megválasztani, hogy a vezető járművét meg tudja állítani az általa belátott távolságon belül és minden olyan akadály előtt, amelyre az adott körülmények között számítania kell.

Nem szabad a járművel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.


Comments are closed.